Trăn trở của một cựu chiến binh Mỹ: Tại sao các hãng thông tấn luôn cứ mãi dùng từ ‘dân quân’ thay vì ‘khủng bố’ và ‘hành quyết’ thay vì ‘sát hại’?

‘Thưa các ký giả, đó là quý vị đang tự đặt ra các quy tắc thôi. Không ai buộc quý vị phải sử dụng ngôn ngữ mà chúng tôi sử dụng để mô tả những kẻ ác và những hành động mà họ làm ra.’