Chiều gom mấy sợi nắng ngà

Góp lên đĩa ngọc, thế là thành trăng

Người kêu ông Giẳng ông Giăng

Người gọi Cung Quảng, Chị Hằng, Nguyệt Nga.

Vàng thơm quả thị của bà

Trong veo Mắt Ngọc, nõn nà Dạ Minh

Trên cao trăng chẳng một mình

Bên trăng muôn vạn hành tinh khai kỳ.

Thang mây chắp cánh thiên di

Cổng trời đã mở, đường đi đã rành

Rộn ràng những bước nhạc xanh của ta

Mau về, bạn ơi! Về thôi, về nhà thôi!

Trần Huyền Tâm

Xem thêm: