Trang trại bị đe dọa bởi cháy rừng, người phụ nữ ở Oregon sơ tán 85 con dê bằng chiếc Subaru