Hoa Kỳ: Trang web của một tổ chức bị tấn công mạng sau khi công bố lời chứng về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ