Trẻ em cần học lịch sử để tránh bị truyền thông thao túng