Trẻ em được chẩn đoán tiểu đường sau khi chích vaccine COVID-19 của Trung Quốc