Trì hoãn công bố báo cáo ‘can thiệp bầu cử’, TT Trump vận dụng Binh pháp Tôn tử?