Trí tuệ của TT Reagan khi ứng phó với nước Nga hiếu chiến

Phân Tích Bình Luận

236 Videos

Trong khi ở Florida, chúng tôi đã nói chuyện với Ông Jeffrey Lord, người từng là nhân viên trong chính phủ của Tổng thống Ronald Reagan. Và ông giải thích làm thế nào, theo ý…