Triển vọng tối tăm của Đảng Dân Chủ về các cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 tiếp tục tồi tệ hơn