Trò chơi ‘bán hàng’ của con trẻ khiến người lớn phải suy ngẫm