Trợ lý ‘ngăn chặn’ Trung Cộng của Trump – Dư Mậu Xuân lên tiếng