Trong 6 tháng đầu năm, hơn 2/3 công ty Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ rớt giá