Trong ánh sáng nước Ý: Những họa sĩ ‘chân thực với thiên nhiên’