Trong cõi u minh tự có định số, đời người là một kịch bản đã được viết sẵn