Trump: Không rõ liệu nghi phạm nổ súng gần Tòa Bạch Ốc có ý định xấu