‘Trung Cộng chỉ biết nói’: Cựu quan chức Đài Loan bác bỏ đe dọa của Bắc Kinh sau khi phi cơ Hoa Kỳ hạ cánh xuống Đài Bắc