Trung Cộng gây ảnh hưởng ở Âu Châu thông qua ‘các nhóm hữu nghị’