Trung Cộng, Nga, Iran với mục tiêu gây rối cuộc bầu cử 2020 tại Hoa Kỳ