Trung Cộng: Quy số năm công tác về 0, biển thủ lương hưu của mấy chục triệu công nhân