Trung Cộng sắp mở lưỡng hội, toàn Bắc Kinh diễn ra cuộc truy bắt lớn