Trung Cộng sẽ không diễu binh trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập