Trung Quốc: 5 trận động đất ở cùng một vị trí tại tỉnh Tứ Xuyên