Trung Quốc áp lệnh hạn chế với nhân viên ngoại giao Mỹ