Trung Quốc ban bố cảnh báo mới nhất: Mưa đá, sấm chớp, cuồng phong, lũ ống liên tiếp đổ bộ