Trung Quốc bắt đầu chích vaccine cho trẻ em từ 3 tuổi giữa đợt bùng phát các ca nhiễm COVID-19 mới