Trung Quốc cách ly hơn 18.000 người, dán niêm phong từng nhà dân