Trung Quốc cam kết ủng hộ ‘vững chắc’ cho Iran trong bối cảnh chiến tranh giữa Israel và Hamas

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nói rằng Trung Quốc ‘kiên quyết phản đối bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài nào vào công việc nội bộ của Iran.’