Trung Quốc cảnh báo ‘sự an toàn’ của 300.000 người Canada ở Hồng Kông