Trung Quốc chấp nhận đóng cửa TikTok hơn là bán cho Mỹ