Trung Quốc chỉ trích Mỹ “áp bức vô lương tâm”vì ngăn cản Brazil chọn Huawei