Trung Quốc: Chính quyền phá đê xả lũ, An Huy lại một lần nữa bị bỏ hoang