Trung Quốc cho Mỹ Latinh vay một tỷ USD để tiếp cận vaccine Covid-19