Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng thiếu lương thực