Trung Quốc có dấu hiệu điều binh chuẩn bị lương thực, sợ quay trở lại thời “Nạn đói lớn”