Trung Quốc có nguy cơ bị chặn khỏi hệ thống tài chính toàn cầu?