Trung Quốc cũng đang theo dõi kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ