Trung Quốc: “Đả hổ” lớn trong quân đội, ông Tập Cận Bình đối mặt với thách thức nghiêm trọng