Trung Quốc: ‘Đại bạch’ đối mặt với sự phản kháng ngày càng tăng vì các biện pháp ‘vi hiến’