Trung Quốc đang đàm phán để cấp phép nhanh vaccine Covid-19