Trung Quốc đang phải trả giá đắt: TikTok mất 6 tỷ USD doanh thu, doanh nghiệp Trung Quốc bị cấm cửa trong các dự án giao thông tại Ấn Độ