Trung Quốc đang tích trữ các mặt hàng chiến lược phần lớn do Hoa Kỳ cung cấp