Trung Quốc đang trong suy thoái và nền kinh tế tiếp tục tuột dốc đến cuối năm nay