Trung Quốc: Đập Tam Hiệp lần đầu mở 11 cửa xả lũ, Trùng Khánh chịu lũ lớn nhất trong 2 thập niên