Trung Quốc điều trực thăng, Ấn Độ đưa tên lửa đến biên giới