Trung Quốc đình chỉ các chuyến bay chở vật tư y tế đến Ấn Độ, trong khi hứa sẽ ‘giúp đỡ’