Trung Quốc đưa ra bốn ‘lằn ranh đỏ’ cho ông Biden, yêu cầu Hoa Kỳ gỡ bỏ thuế quan và các lệnh trừng phạt