Trung Quốc gọi những người Hồng Kông bị bắt trên biển là ‘kẻ ly khai’