Trung Quốc hạ cờ Mỹ và tiếp quản lãnh sự quán Thành Đô