Trung Quốc kêu gọi Bangladesh từ bỏ ‘quan điểm liên minh chính trị’ do Hoa Kỳ dẫn đầu