Trung Quốc không thể dễ dàng bù đắp được bong bóng tài sản